Folkehelseinstituttet om Koronaviruset og karantene

Sist oppdatert 10. mars 2020 19:02

Folkehelseinstituttet har lørdag 7. mars besluttet å utvide anbefalingene om hvem som skal være i karantene. Karantenen gjelder nå for alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Det betyr at alle som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter de forlot området. Dette gjelder selv om barna er helt friske. Det vil si at de ikke skal gå på skole eller i barnehage. De skal unngå reiser, ikke ta offentlig transport, og unngå andre steder der man lett kommer nær andre.

Dersom du har barn som har vært med på reise i områder med stor spredning av koronaviruset, ber Folkehelseinstituttet deg om å holde barnet ditt hjemme for å hindre spredning i Norge. Dette har tilbakevirkende kraft. Du må altså holde barnet ditt hjemme i 14 dager fra den dagen det forlot området som er definert å ha vedvarende smitte.

Hubei-provinsen i Kina – Iran – Sør-Korea – Nord-Italia – Østerrike: Tirol – Hong-Kong – Singapore – Japan

For mer og dagsaktuell informasjon: Folkehelseinstituttet