Helsedirektoratet har i dag vedtatt følgende – som gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars 2020

Sist oppdatert 12. mars 2020 17:15

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av :

  • Barnehager
  • Barneskoler
  • Ungdomsskoler
  • Videregående skoler
  • Universiteter og høyskoler
  • Andre utdanningsinstitusjoner.

Følgende unntak fra pålegg om stenging gjelder: Det er samtidig viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper  brukes til barnevakt. Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Les mer på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider

 

Barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i Karmøy kommune blir stengt umiddelbart fra torsdag 12. mars til og med 26. mars 2020.

For å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper  brukes til barnevakt jobbes det med en ordning for å ivareta dette.

Mer informasjon kommer.