Stenging av barnehager og skoler i Karmøy kommune

Sist oppdatert 12. mars 2020 18:12

Helsedirektoratets vedtak har følgende konsekvenser for barnehager og skoler i Karmøy
kommune:
1. Ungdomstrinnet ved skolene i Karmøy kommune blir stengt fra og med fredag 13.
mars 2020. Stengingen gjelder i første omgang til og med 26. mars 2020.

2. Barnetrinnet (inkludert SFO) ved skolene i Karmøy kommune blir stengt fra og med
fredag 13. mars 2020. Stengingen gjelder i første omgang fram til og med 26. mars
2020. Foreldrene blir bedt om å holde seg oppdatert på barnehagens og kommunens
hjemmesider.

3. Barnehagene i Karmøy kommune blir stengt fra og med fredag 13. mars. Stengingen
gjelder i første omgang til og med 26. mars 2020. Vedtaket om stenging gjelder både
kommunale og private barnehager.

4. Stenging av skolene betyr ikke at elevene har fri fra skolen. Lærerne vil fortsette gi
elevene undervisning gjennom digitale kanaler. Foreldrene blir bedt om å holde seg
oppdaterte om elevene sitt skolearbeid på digitale plattformer, for eksempel Visma,
Showbie, Office 365 samt skolens og kommunens hjemmesider.

5. I tilfeller der begge foreldrene har samfunnskritisk arbeid og det ikke lar seg gjøre å
skaffe barnepass for barnehagebarn og elever i skolen, vil Karmøy kommune legge til
rette et omsorgstilbud i barnehage-/skole- og SFO-tida ved barnets skole eller
barnehage. Familier som har behov for et slikt tilbud, må ta kontakt med sin skole
eller barnehage.

6. Vedtak om stenging gjelder i første omgang fram til og med 26. mars 2020. Karmøy
kommune ber alle foreldre om å holde seg oppdatert på kommunens hjemmeside
https://www.karmoy.kommune.no/.

Kopervik,12.03.2020

Bjørn Andersen                                      Einar Solheim                                     Lars Inge Svalland
Kommunalsjef oppvekst og kultur     Barnehagesjef                                     Skolesjef