Regjeringen viderefører alle tiltak – Stenging av skolene frem til 14. april

Sist oppdatert 25. mars 2020 08:12

Helsedirektoratets vedtak har følgende konsekvenser for barnehager og skoler i Karmøy
kommune:
1. Ungdomstrinnet ved skolene i Karmøy kommune blir videre stengt fra og med fredag 27.
mars 2020. Stengingen gjelder i denne omgang til og med 13. april 2020.

2. Barnetrinnet (inkludert SFO) ved skolene i Karmøy kommune blir videre stengt fra og med
fredag 27. mars 2020. Stengingen gjelder i denne omgang fram til og med 13. april
2020. Foreldrene blir bedt om å holde seg oppdatert på barnehagens og kommunens
hjemmesider.

3. Barnehagene i Karmøy kommune blir videre stengt fra og med fredag 27. mars. Stengingen
gjelder i denne omgang til og med 13. april 2020. Vedtaket om stenging gjelder både
kommunale og private barnehager.

4. Stenging av skolene betyr ikke at elevene har fri fra skolen. Lærerne vil fortsette gi
elevene undervisning gjennom digitale kanaler. Foreldrene blir bedt om å holde seg
oppdaterte om elevene sitt skolearbeid på digitale plattformer, for eksempel Visma,
Showbie, Office 365 samt skolens og kommunens hjemmesider.

5. I tilfeller der begge foreldrene har samfunnskritisk arbeid og det ikke lar seg gjøre å
skaffe barnepass for barnehagebarn og elever i skolen, vil Karmøy kommune legge til
rette et omsorgstilbud i barnehage-/skole- og SFO-tida ved barnets skole eller
barnehage. Familier som har behov for et slikt tilbud, må ta kontakt med sin skole
eller barnehage.

6. Vedtak om stenging gjelder i denne omgang fram til og med 13. april 2020. Karmøy
kommune ber alle foreldre om å holde seg oppdatert på kommunens hjemmeside
https://www.karmoy.kommune.no/.