8 av 10 ville ha bokmål på Stangaland

Ved den rådgivende folkeavstemningen om hovedmålform for nye Stangaland skole som ble avsluttet i dag, 5. november, deltok 777 personer. 625 av dem ønsket at målformen skal være bokmål, 151 nynorsk (pluss at en person stemte blankt).

254 av de som soknet til Eide skole stemte for bokmål. Det samme gjorde 45 stemmeberettigede med tilhørighet til Kopervik og 57 fra Stokkastrand. I tillegg var det 7 stemmer som ikke var knyttet til noen av dagens kretser (nøytrale).

Litt overraskende var det kanskje at det blant stemmene fra Stokkastrand var akkurat like mange for bokmål som for nynorsk – 57. Fra Kopervik kom et 7 stemmer og fra Eide 23 stemmer for nynorsk. 4 nynorskstemmer var ikke knyttet til noen av dagens kretser.

Takk til alle som har engasjert seg i valget!