Fortsatt åpne skoler, men på RØDT Nivå

Det blir hjemmeskole for alle elever i Karmøy kommune – Mandag 15.03.21.

Skoler på rødt nivå

Med rødt nivå på skolene blir det igjen strengere krav til større avstand mellom elevene og ingen blanding av elever på tvers av klasser. Skolene varierer i størrelse og utforming, og det kan bli ulike løsninger mellom skolene på hvordan dette løses. I hvilken grad dette medfører hjemmeskole eller om det er mulig å gjennomføre undervisningen på skolen med strengere smitteverntiltak, blir vurdert av hver enkelt rektor. Skolene vil selv sende ut informasjon til elever og foresatte snarest. Følg med på Visma for oppdatering og informasjon om konsekvenser av rødt nivå på din skole. Endringen av nivå fører overordnet til:

  • Digital undervisning på alle skoler i Karmøy mandag 15. mars, det vil deretter bli gitt ny og oppdatert informasjon om undervisningsopplegg og oppmøte.
  • Det anbefales at færrest mulig benytter skoleskyss. Dette for å redusere risiko for smittespredning.

Det er også innført rødt nivå også på kulturskolen i Karmøy kommune. Du vil få mer informasjon om konsekvenser av dette fra kulturskolen. Tilbudet om skolefritidsordning (SFO) kan bli noe redusert, dette avhenger av kapasitet. Foresatte vil bli informert om SFO-tilbudet fra skolene selv.

Eide skole kommer til å oppdatere foresatte og elever fortløpende via VISMA.

Les hele saken på Karmøy kommune sine hjemmesider: HER!