02B

Sist oppdatert 24. juni 2020 12:29
Klasse 2B
Elever i klassen: 25
Kontaktlærer: Regine Vestbø Hansen

E-post: regives0304@karmoyskolen.no