03B

Sist oppdatert 24. juni 2020 12:35
Klasse 3B
Elever i klassen: 21
Kontaktlærer: Anna Medhaug Yrke

E-post: annayrk1609@karmoyskolen.no