04B

Sist oppdatert 26. juni 2020 13:50
Klasse 4B
Elever i klassen: 19
Kontaktlærer: Marit Grønnestad

E-post: marigro2605@karmoyskolen.no