04B

Sist oppdatert 2. mars 2020 10:06
Klasse 4B
Elever i klassen: 20
Kontaktlærer: Sølvi Brekke Kyte

E-post: solvbre1405@karmoyskolen.no