05A

Sist oppdatert 2. mars 2020 10:07
Klasse 5A
Elever i klassen: 23
Kontaktlærer: Ingrid Lindeflaten Wareberg

E-post: ingrnil1602@karmoyskolen.no