06A

Sist oppdatert 26. juni 2020 14:18
Klasse 6A
Elever i klassen: 23
Kontaktlærer: Ingrid Lindeflaten Wareberg

E-post: ingrnil1602@karmoyskolen.no