06A

Klasse 6A
Elever i klassen: 22
Kontaktlærer: Ingrid Lindeflaten Wareberg

E-post: ingrnil1602@karmoyskolen.no