06B

Sist oppdatert 26. juni 2020 14:20
Klasse 6B
Elever i klassen: 25
Kontaktlærer: Rebekka Knutsen

E-post: rebelar1909@karmoyskolen.no