06B

Sist oppdatert 2. mars 2020 10:46
Klasse 6B
Elever i klassen: 25
Kontaktlærer: Steinar Nordal

E-post: steinor1205@karmoyskolen.no