07A

Sist oppdatert 26. juni 2020 14:14
Klasse 7A
Elever i klassen: 24
Kontaktlærer: Stian Skeiseid

E-post: stiaske1107@karmoyskolen.no