07B

Sist oppdatert 26. juni 2020 14:12
Klasse 7B
Elever i klassen: 25
Kontaktlærer: Steinar Nordal

E-post: steinor1205@karmoyskolen.no