03B

Sist oppdatert 2. mars 2020 10:03
Klasse 3B
Elever i klassen: 19
Kontaktlærer: Marit Grønnestad

E-post: marigro2605@karmoyskolen.no