Kulturskrinet

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing på kunst og kultur i skolen. De overordna målsetningene for DKS er:

  • å bidra til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud
  • å legge til rette for at elever i grunnskolen skal få tilgang til og gjøre seg kjent med kunst- og kulturuttrykk av alle slag
  • å bidra til å utvikle en helhetlig innlemming av kunst- og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål

Aktivitetene fra Kulturskrinet som gjelder for Eide skole finner du her.