Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Her finner du læreplaner, lovverk og informasjon om det som skjer i skolen.