Utdanningsdirektoratet

Sist oppdatert 15. mars 2019 13:50

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Her finner du læreplaner, lovverk og informasjon om det som skjer i skolen.