Administrasjon og ledelse

Sist oppdatert 29. august 2019 13:36

Telefon til kontor:

52812260

Rektor:

Johnny Fosen
52812261

Undervisningsinspektør:

Tone Vermundsen
52812261