Fravær og permisjoner

Fravær og permisjon

Elevene har plikt til å møte på skolen til alle timer på alle trinn. Det er foreldrenes ansvar å sørge for at elevene møter. En elev kan bare være borte dersom han har fått innvilget permisjon av skolen, eller hvis han er syk.

Skolen kan gi en elev permisjon i inntil ti dager så sant skolen finner det forsvarlig å gi eleven fri. Det kan for eksempel komme an om eleven får opplæring i permisjonstiden, og hva hun går glipp av som følge av fraværet.

På 1.–7. trinn gis det ikke karakterer. Likevel er det alvorlig hvis eleven går glipp av viktig undervisning. De fleste kommuner og skoler har regler om fravær i ordensreglementet.

Foreldrene skal få informasjon om elevenes fravær, og snarest mulig dersom barnet ikke møter på skolen om morgenen.

Søknad om elevers permisjon fra skolen skal søkes om via VISMA til rektor og inspektør.

https://skole.visma.com/karmoy