SFO

INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2021-2022

SFO året 2021-2022 blir avsluttet 30. juni. Nytt SFO år starter 1. august 2022. Dette betyr at SFO vil bli stengt i hele juli måned.

Skolefritidsordningen (SFO) ved de kommunale grunnskolene i Karmøy eies og drives av Karmøy kommune. Opptaket foregår på den enkelte skole.

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid for 1. – 4. trinn og for barn med særskilte behov til og med 7. trinn. Alle som er påmeldt via Visma flyt skole innen søknadsfristen 15. februar får plass. De som søker etter fristen får plass etter kapasitet på den enkelte skole. Bekreftelse på plass sendes ut når det er tildelt plass. Barnet beholder plassen til det er ferdig med 4. trinn eller til plassen sies opp og oppsigelsestiden har gått ut.

Oppsigelsestiden er to måneder. Ved flytting til en annen skole i kommunen vil plassen ved SFO følge med.

Utgiftene til skolefritidsordningen dekkes gjennom egenbetaling fra foresatte. Betalingssatsene blir fastsatt av kommunestyret, og det kreves betaling for 11. mnd. i året. Det gis søskenmoderasjon i skolefritidsordningen med 50% på gjeldene satser fra og med barn nummer to. Barna må ha samme bostedsadresse i folkeregisteret for å få denne moderasjonen. Søkere med bruttoinntekt under 3G kan søke om redusert foreldrebetaling. Barn med særskilte behov 5. – 7. trinn har friplass.

Kommunen har to ulike tilbud: A. 07.00 – 16.30 B. 07.00 – 15.00. Det er i tillegg mulig å ha halv plass på begge disse tilbudene. Her kan foreldrene selv velge hvilke dager barnet skal gå. Skolefritidstilbudet i kommunen er stengt i perioden fom. 01. juli tom. 31. juli hvert år. I ferieperioder kan to eller flere av skolefritidsordningene blir slått sammen for å utnytte kapasiteten på en best mulig måte.

SFO er stengt på jul- og nyttårsaften, stenger klokken 12.00 onsdag før skjærtorsdag. I tillegg er SFO  stengt  fem kurs/planleggingsdager i løpet av året.

Plasstype:Pris kr:
Hel plass  til kl. 15.002 162
Delt plass til kl. 15.001 080
Hel plass  til kl. 16.302 903
Delt plass til kl. 16.301 453

Prisen inkluderer opphold i alle skolens ferier. Søskenmoderasjon 50% ved barn 2 og utover. Det kan også søkes om betalingsreduksjon med inntekt under 3G.

SFO – leder

Nina Kvilhaug
Telefon SFO: +47 459 04 226

E-post: ninasve2808@karmoyskolen.no