Skolehelsetjeneste

Eide har 2 Helsesykepleiere som er fast tilknyttet skolen.

Marlene Gardsteig i 60% og Inger Randi Wikre i 40%.

Kontortid på Eide skole: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag Kl. 09.00-13.00 og fredag Kl. 09.00- 11.00.

Malene Gardsteig

Inger Randi Wikre

SKOLEÅRET 2020/21

1. Klasse:

Alle elevene vil i løpet av skoleåret bli kallet inn på skolestartsamtale med helsesykepleier og lege på helsestasjonen. Høyde/vekt målinger. Oversikt over aktuelle datoer blir gitt til kontaktlærer.

2. Klasse:

Resterende skolestartsamtaler hos helsesykepleier og lege. (Planlagt gjennomført av Inger Randi på onsdager i løpet av skuleåret.

Vaksinasjon (Tetravac) blir organisert utenom disse samtalene, planlagt gjennomføring høsten 2020.

3. Klasse:

Høgde og vektmåling på skolen.

6. Klasse:

MMR Vaksinasjon, Planlagt våren 2021

7. Klasse:

HPV Vaksinasjon 2 doser.

1. dose planlagt høsten 2020.

2. dose blir i løpet av våren 2021.

Ved andre spørsmål når det gjelder ungdom og helse, ta kontakt med Helsestasjonen i Kopervik.

Kopervik helsestasjon
Kopparen Kjøpesenter
4250 Kopervik
Telefon: 52 85 75 50 (Åpent mellom 08:00 – 15:00)

Skolehelsetjenesten