Elevrådet

Sist oppdatert 15. mars 2019 13:19

Elevrådet er et viktig organ på skolen. De har jevnlige møter, der de diskuterer både store og små saker som angår elevene. Representantene kommer fra 4. – 7.klasse.