Elevrådet

 

Elevrådet er et viktig organ på skolen. De har jevnlige møter, der de diskuterer både små og store saker som angår elevene. Representantene kommer fra 4. – 7.klasse. 4. klassingene får hospitere inn i elevrådet.

Les mer:

ELEVRÅDET

ELEVORGANISASJONEN